SUPERECO

supereco
supereco scheme

vodene zone

tok dimnih gasova

izolacioni sloj

1.Gornja vrata
2.Donja vrata
3.Vrata za gorionik
4.Poklopac otvora za sekundarnu promaju
5.Priključak regulatora promaje R 3/4"
6.Cevni priključak povratne vode
7.Cevni priključak razvodne vode
7-1.Priključak za izmenjivač toplote
8.Dimna cev

9.Klapna za regulaciju protoka dimnih gasova
10.Vrata za čišćenje sa gornje strane
11.Otvori za čišćenje sa bočne strane
12.Tresač pepela
13.Šamontni uložak
14.Pomična rešetka
15.Vrata pepeljare
16.Pepeljara
17.Priključak za punjenje i pražnjenje R 1/2"