Dominant

dominant
dominant scheme

vodene zone

tok dimnih gasova

izolacioni sloj

1.Gornja vrata
2.Donja vrata
3.Vrata za gorionik
4.Poklopac otvora za sekundarnu promaju
5.Priključak regulatora promaje R 3/4"
6.Cevni priključak povratne vode
7.Cevni priključak razvodne vode

7-1.Priključak za izmenjivač toplote
8.Dimna cev
9.Otvor za čišćenje i otvor za gorionik za gas
10.Vrata za čišćenje sa gornje strane
11.Tresač pepela
12.Priključak za punjenje i pražnjenje R 1/2"1