ABC DELTA

CENTRALNO GREJANJE - PIROLITIČKI KOTAO NA DRVO

Čelični toplovodni kotao ABC DELTA toplotnog učinka od 10-20kW i od 15-30kW namenjen je za loženje isključivo suvim (do 25% vlage) drvetom. Principom pirolize dolazi do potpunog sagorevanja ogreva a samim tim i do visokog stepena iskorišćenja do 95%.

Prostrano ložište omogućava loženje drvetom dužine do 500 mm. Vreme trajanja jednog punjenja iznosi najmanje 6 sati u maksimalnom režimu rada sa mogućnošću produženja na ceo dan ukoliko je potreba za grejanjem smanjena.

Kotao ima mogućnost održavanja žara u ložištu do 12 sati tako da nema potrebe u tom periodu vršiti ponovnu potpalu vatre. Kotao je potpuno automatizovan i fabrički je opremljen regulacijom sa LCD displejom

delta display

Proizvod je izrađen u skladu sa Evropskim standardom EN 303-5 čime je ostvaren traženi stepen iskorišćenja kao i zadovoljenje svih normi u pogledu emisije štetnih materija putem izduvnih gasova u vazduh.

Kotao je opremljen lambda sondom koja omogućava konstantno očitavanje procenta kiseonika u izduvnim gasovima, motorima za automatsko kontrolisanje primarne i sekundarne promaje. Poseduje termičku zaštitu u vidu bakarne spirale sa obavezom ugradnje termo ventila. Neophodno ga je ugraditi na sistem centranog grejanja preko jednog ili više akumulatora tople vode (Buffer). Preporučuje se na svaki 1kW snage kotla minimalno 50 lit. akumulacije vode (npr. za kotao od 30kW potrebno je 1500 lit. vode). Garancija na mehaničke komponente je 5 godina, a za elektro komponente i šamotne opeke 2 godine.

delta

Proizvod je izrađen u skladu sa Evropskim standardom EN 303-5 čime je ostvaren traženi stepen iskorišćenja kao i zadovoljenje svih normi u pogledu emisije štetnih materija putem izduvnih gasova u vazduh.

Kotao je opremljen lambda sondom koja omogućava konstantno očitavanje procenta kiseonika u izduvnim gasovima, motorima za automatsko kontrolisanje primarne i sekundarne promaje. Poseduje termičku zaštitu u vidu bakarne spirale sa obavezom ugradnje termo ventila. Neophodno ga je ugraditi na sistem centranog grejanja preko jednog ili više akumulatora tople vode (Buffer). Preporučuje se na svaki 1kW snage kotla minimalno 50 lit. akumulacije vode (npr. za kotao od 30kW potrebno je 1500 lit. vode). Garancija na mehaničke komponente je 5 godina, a za elektro komponente i šamotne opeke 2 godine.

delta 2

OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • Dimenzije (V x Š x D)
  1395 x 640 x 1080 mm

 • Stepen iskorišćenja
  92,3 %

 • Težina
  510 kg

 • Prečnik dimovodne cevi
  150 mm

 • Max. radna temperatura
  85 °C

 • Dimenzije goriva (cepanog drveta)
  500 x 100 x 100 mm

 • Potrebna promaja
  10 Pa

 • Zapremina vode
  100 l

 • Snaga
  20 kW