CLASSIC

classic
classic scheme

vodene zone

tok dimnih gasova

izolacioni sloj

1.Gornja vrata
2.Donja vrata
3.Vrata za gorionik
4.Poklopac otvora za sekundarnu promaju
5.Priključak regulatora promaje R 3/4"
6.Cevni priključak povratne vode
7.Cevni priključak razvodne vode
7-1.Priključak za izmenjivač toplote

8.Dimna cev
9.Otvor za čišćenje i otvor za gorionik za gas
10.Otvor za čišćenje sa zadnje strane
11.Tresač pepela
12.Vrata pepeljare
13.Pepeljara
14.Priključak za punjenje i pražnjenje R 1/2"